Fabuła

Wydarzenia toczące się na płaszczyźnie przeszłości rozpoczęte są od nieustalonego momentu, polegając na fabule opartej w filarach samego Naruto. Wydarzenia zawarte dalej są całkowicie pozbawione głównego pierwowzoru działając na wyobraźni samego autora. 

Świat pozbawiony kolorowej tęczy Shinobi. 

Tekst oferuje drastyczne przedstawienia sytuacji wyrażone cierpieniem, śmiercią lub też samym płaczem. Odchodząc od głównego założenia autora świat Shinobi jest miejscem, gdzie zgon jest sytuacją powszechnie normalną.

Kreatywne przedstawienie postaci.

Psychika, jak też charakter postaci ulega zmianie po doświadczeniu negatywnych lub pozytywnych czynników w całym przebiegu opowiadania. Postacie są dynamicznym odwzorowaniem klimatu sytuacji. 

Profesjonalne działanie na uczuciach rzeczywistych. 

Autor zawierając każde słowo w opisie ma na celu zmuszenie czytelnika do interpretacji zachowania postaci w danym momencie. Dzięki temu jest w stanie poczuć jego decyzję, oraz jeszcze bardziej przeżywać otrzymane rozterki.